วิธีติดตั้ง แผ่นครอบข้าง ครอบจั่ว

วิธีการติดตั้งแผ่นครอบข้าง

1.เริ่มติดตั้งแผ่นครอบข้างจากปลายแผ่นก่อน โดยยึดสกรูทุกระยะ 50 ซม.

2.ยึดสกรูแผ่นปิดครอบด้านมุม กับแป ทุกระยะ 50 ซม.

3.วางแผ่นที่ 2 ซ้อนทับกับแผ่นแรก โดยต้องวางซ้อนโดยระยะซ้อนทับ อย่างต่ำ  10 ซม.

4.ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ

5.ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ

วิธีการติดตั้งแผ่นครอบจั่ว

1.ถ้าต้องการพับหัวแผ่นขึ้น ให้พับหัวแผ่นหลังคาขึ้นทั้งสองด้าน ด้วยเครื่องมือหรือคีมดัดเหล็ก

2.ติดตั้งแผ่นครอบจั่วแผ่นแรก โดยวางตำแหน่งให้ได้แนวระดับ

3.ใช้กรรไกรตัดเหล็ก บากด้านข้างแผ่นปิดครอบให้ได้รูปรอยตัด ตามสันลอนหลังคา

4.ยึดสกรูบริเวณสันลอน เว้น สันลอน

ข้อแนะนำในการติดตั้งแผ่นปิดครอบ

1.ทำความสะอาดแผ่นบริเวณที่จะซีลซิลิโคนให้สะอาดทั้ง 2 ส่วนแผ่นที่จะซ้อนทับกัน

2.ซีลซิลิโคนตามแนวซ้อนทับให้ทั่ว ทั้งแผ่นด้านล่างและแผ่นด้านบน

3.ยึดสกรูบริเวณซ้อนทับ

วิธีติดตั้ง แผ่นครอบข้าง ครอบจั่ว

You May Also Like