โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค

สนามบินสุวรรณภูมิ (คลังสินค้าระบบ ISO wall เก็บความเย็น)

Metro Biztown 4

สนามบินสุวรรณภูมิ

ซอสพริกไทยรุ่งเรือง

โกดังน้ำผึ้งเวชพงศ์/เฟส1

แกรนด์โฮมมาร์ท รัตนาธิเบศร์

โรงพยาบาล วิชัยเวช

เดชทชาญ ติวานนท์

โรงพยาบาล ศิริราช